Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wordnik Word of the Day Widget

Mô tả

Simple widget for displaying the current Word of the Day from the Wordnik API

You will need to register with Wordnik and obtain an API key to use this widget. An API key can be obtained at http://developer.wordnik.com/

0.2

  • Updated to ensure functionality with 3.7

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wordnik Word of the Day Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp