Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Word Loader

Mô tả

Word Loader is a simple plugin based on the public JavaScript library at https://github.com/enrico-atzeni/word-loader

Cài đặt

  1. Upload the entire word-loader folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Settings > Word Loader page and insert at least one Word in the “Word List” textarea

Hỏi đáp

Can I customize the loader behavior?

Yes, you can use the WordPress filter word-loader-options and set one the options listed here https://github.com/enrico-atzeni/word-loader

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Word Loader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.3

  • Added filter word-loader-visibility to fully disable loader in some pages

0.0.2

  • First release