word-replacer-ultra

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

29 Tháng Một, 2021
good and handy plugin, saved me a lot of time replacing the words in pages and products.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Word Replacer Pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp