Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Word Count and Social Shares

Mô tả

This WordPress plugin will work as part of wp-admin and report on correlation between word count and social shares. The objective is to determine optimal post length to ensure most social shares.

Social Platform:

 • Twitter

 • Google+

 • Facebook

 • LinkedIn

Features:

 • CSV Export

 • Display Diagram

 • Limit report by date range

 • Total words on the blog (or date range)

 • Individual post word count (sortable table of posts, word counts, social shares)

 • Average post length

Ảnh màn hình

 • Total social media activity

 • Tables overview

 • Facebook graphs

Cài đặt

 1. Install Social Shares either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Word Count and Social Shares” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp