Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Name: Word Counter

Mô tả

Wordcounter replaces wordpress’s built in word counter feature and adds a character count as well.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload count-word.com.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create or edit an existing post to see the word and character count

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Name: Word Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Wordcounter Released