Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Word 2 Cash

Mô tả

Word 2 Cash is a free WordPress plugin. Its purpose is to turn specified keywords on your blog into links.

For example, suppose you want every instance of the word WordPress in your posts to be an anchor text pointing to http://wordpress.org. This plugin can do that for you automatically.

See more details on my website here.

Cài đặt

To install, simply place the plugin in the WordPress plugins folder and activate it from the administration panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Word 2 Cash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp