Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wopu Blogroll

Mô tả

This plugin adds new usefull blogroll widget.

  1. Wopu Links Plus (Wopu Links+)
    This widget allows you to configure how your links display in an advanced way. You can:

* Select what field of a link will be displayed
* Display your links in multi-column (max: 5)
* Sort your links
* Limit the number of displayed links
* Set the arrangement algorithm

  1. Wopu Scroll Links
    This widget make your link list become a marquee. You can controll:

* The direction of marqee (vertical or horizontal)
* The marquee velocity and loop time
* Select what field of a link will be displayed
* Sort your links
* Scolling area dimension
Thanks for Max Vergelli with his *jQuery Scroller” jQuery plugin.

Arbitrary section

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Use the new two widget at the place you want.

Hỏi đáp

Why the widget does not open when added?

Refresh the admin page after adding a new widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wopu Blogroll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp