Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WoPo Notepad

Mô tả

Microsoft Notepad clone for website

You can add shortcode [wopo-notepad] to page you want to show game windows

Ảnh màn hình

  • Main screenshot

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wopo-notepad directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Add shortcode [wopo-notepad] to page you want to show app windows

Hỏi đáp

I have a suggestion for the plugin. How should I contact you?

We are always looking for feedback from you. Whether it’s a completely new plugin or adding some custom functionality to any existing plugin, we are always ready to do that. You can contact us at wopoweb@gmail.com

Đánh giá

14 Tháng Một, 2024
Great plugin. Will be even better if it can be put on a blog post or customized.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WoPo Notepad” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WoPo Notepad” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WoPo Notepad” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release