Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WoPo Cryptocurrency Widget

Mô tả

WoPo Cryptocurrency Widget WordPress plugin generates crypto coins price widgets bitcoin, litecoin, ethereum, ripple, dash etc. It get data from coinmarketcap.com API.

Ảnh màn hình

  • WoPo Cryptocurrency widget front-end
  • WoPo Cryptocurrency widget back-end

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wopo-cryptocurrency-widget directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to Appearance > Widgets and drag “WoPo Cryptocurrency Widget” to your sidebar

Hỏi đáp

Are you using any third party APIs?

YES, we are using coinmarketcap.com APIs. Our plugin get cryptocurrency list and price ticker widget data from coinmarketcap API. You can read more about coinmarketcap API on link below:
* Coinmarketcap API document: https://coinmarketcap.com/api/
* CoinMarketCap API Commercial Terms of Use: https://pro.coinmarketcap.com/user-agreement-commercial

I have a suggestion for the plugin. How should I contact you?

We are always looking for feedback from you. Whether it’s a completely new plugin or adding some custom functionality to any existing plugin, we are always ready to do that. You can contact us at wopoweb@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WoPo Cryptocurrency Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WoPo Cryptocurrency Widget” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WoPo Cryptocurrency Widget” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release version