Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Zaakpay Payment Gateway

Mô tả

Zaakpay is an Indian payment which will accept the payment from any types of credit and debit card. This plugin required Woocommerce 2.0 or later. and also required the zaakpay merchant identifier or merchant no and secret key provided by zaakpay.

Ảnh màn hình

  • woocommerce settings
  • during checkout
  • order details

Cài đặt

Please use the following link for plugin installation https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins. This plugin required a zaakpay account please follow the link https://www.zaakpay.com. once you have activated the plugin you have to enable the Woocommerce Zaakpay Payment Gateway under the woocommerce->settings->checkout section.

Hỏi đáp

where we find the merchant identifier?

ans. you can find the merchant identifier or merchant id from developers tab in zaakpay.com.

Is zaakpay registration is required to use this plugin?

ans. yes you have to register with zaakpay they didn\’t charge for registration and you can also test with the zaakpay\’s registered account credential without going live.

Is we require ssl for this payment gateway?

ans. no there no ssl required for this payment gateway you have to just configure the settings.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Please update your payment gateway kit at earliest.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Zaakpay Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version release.