Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Weight & Country Based Shipping

Mô tả

Fix for [AWD Weight/Country Shipping for WooCommerce] plugin, make it Woocommerce 2.1x compatible.

How to Transfer from [AWD Weight/Country Shipping] plugin to this plugin?

Ảnh màn hình

  • Enabled this shipping method
  • Settings

Cài đặt

  1. Upload ‘woocommerce-weight-country-shipping’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set your delivery rates in WooCommerce->settings->shipping

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘woocommerce-weight-country-shipping’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set your delivery rates in WooCommerce->settings->shipping

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Weight & Country Based Shipping” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Woocommmerce 2.1.9 Compatible

1.0

  • First release