Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Users Custom Meta Search

Mô tả

WooCommerce Users Custom Meta Search is a small plugin that adds WooCommerce users meta fields to the WordPress default users search. In other words this plugin gives the ability to search users by “Billing firstname”, “Shipping Country”, “Billing email”, or any other fields created by WooCommerce during the order process.

Developer Website

Features

  • Adds choosen WooCommerce users meta fields to WordPress default users search
  • Adds settings to WooCommerce > Settings > General

Ảnh màn hình

  • The plugin settings within WooCommerce settings

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘woo-users-custom-meta-search’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “WooCommerce > Settings > General” then, choose fields to include in search

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Users Custom Meta Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release