Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Stars Shortcode

Mô tả

Creates a shortcode, [woocommerce_rating id="n"], that displays the rating, in stars, of any WooCommerce product. [woocommerce_rating] will show the star rating of the current product. This plugin requires WooCommerce.

Cài đặt

  1. Log in to your WordPress dashboard, then click Plugins->add new.
  2. Search for the Woocommerce Stars Shortcode plugin in the plugin repository.
  3. Click the “install now” link under the name of the plugin.
  4. Activate the plugin.

Or, if you prefer:
1. Upload woocommerce_stars_shortcode.php to the /wp-content/plugins/ directory
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How about some instructions?

Instructions are here: http://forteweb.us/woocommerce-stars-shortcode-plugin

Can you make the plugin do x?

Probably. Contact me at http://forteweb.us#contact and I’ll see what I can do.

Đánh giá

8 Tháng Mười Hai, 2019
Simple and good plugin. Can you add more options to shortcode like show_empty? Thanks!
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Stars Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Release