Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Sia Payment Gateway

Mô tả

This is Woocommerce Sia Payment Gateway extension which helps to make payment securely.

Cài đặt

1.Download the Netaxept Payment Gateway plugin zip file and extract to the /wp-content/plugins/ directory.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Admin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

1.Download the Netaxept Payment Gateway plugin zip file and extract to the /wp-content/plugins/ directory.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Admin.

Is it woo commerce supported?

Yes. It is a woo commerce plugin.

Do I need to install woocommerce plugin?

Yes, you should install woocommerce plugin first.

Đánh giá

6 Tháng Tư, 2018
First time using this gateway, all i can say is quite trustworthy and useful.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Sia Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

  • Initial release.