Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Shortcodes

Mô tả

This plugin provides a TinyMCE dropdown button for you use all WooCommerce shortcodes.
See list of shortcodes in Shortcodes included with WooCommerce.

Starting WooCommerce 2.2, this TinyMCE button will no longer be part of WooCommerce and will only be available by using this plugin.

Requeriments

 • WordPress 3.9 or later.
 • WooCommerce 2.2 or later.

Contribute

You can contribute to the source code in our GitHub page.

Ảnh màn hình

 • WooCommerce Shortcodes dropdown button
 • Example of adding the product button shortcode
 • Example of adding the feature products shortcodes

Cài đặt

 • Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress built-in Add New Plugin installer;
 • Activate the plugin;
 • This ready! You can now use the WooCommerce shortcodes in any WordPress text editor.

Hỏi đáp

What is the plugin license?

 • This plugin is released under a GPL license.

What is needed to use this plugin?

 • WordPress 3.9 or later.
 • WooCommerce 2.2 or later.

How this plugin works?

 • Works just adding a dropdown button on TinyMCE editor for use the WooCommerce shortcodes.
 • This plugin creates no shortcode, just use the shortcodes included in WooCommerce.

Đánh giá

20 Tháng Tám, 2020
This excellent and universal good plugin... my informational articles can bring targeted traffic to the product catalog's roots... thanks)))
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WooCommerce Shortcodes” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WooCommerce Shortcodes” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial version.