Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Shipping Options

Mô tả

Creates new shipping method based on ‘local delivery’ and adds user-selectable options to it.
Options must be defined in woocommerce admin panel under ‘shipping’ tab.

Ảnh màn hình

  • Frontend cart & checkouts
  • Admin panel

Cài đặt

  1. Upload woocommerce-shipping-options folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What does this plugin do?

This plugin creates a new shipping method based on ‘local delivery’ and adds user-selectable options to it.
Options must be defined in woocommerce admin panel under ‘shipping’ tab.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Shipping Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial