Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Remove Qty selectors

Mô tả

For those of you who sell virtual/downloadable goods and who don’t want to show the quantity selectors in the product page and cart page, this the plugin for you. This plugin will remove the Quantity selectors from the Product and the Cart page.

Hope this plugin will be of some use to others too.

Cài đặt

  1. Upload ‘woo-remove-qty.php to the /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Done

Requirements for the plugin is of course woocommerce

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2018
This plugin still works in the end of 2018. Its important to note that while it removed the Quantity fields site wide, it does not disable the ability to add the same product(s) multiple times (which is what i need 🙂 )
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Remove Qty selectors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 Initial version