woocommerce-qtranslate-x

Mô tả

This plugin has been closed as of 31 Tháng Tám, 2021 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
There is still room for improvement but it's already way better than the hellish WPML. Thank you for finally making the management of a multilingual e-commerce site not so painful.
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce & qTranslate-X” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp