Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Product Details Customiser

Mô tả

Allows you to customise WooCommerce product details pages. Show / Hide core components like product imagery, tabs, upsells and related products.

Please feel free to contribute on github.

Ảnh màn hình

  • The Product Details Customiser Settings.

Cài đặt

  1. Upload woocommerce-product-details-customiser to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the options on the Catalog tab of the WooCommerce settings screen.
  4. Done!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload woocommerce-product-details-customiser to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the options on the Catalog tab of the WooCommerce settings screen.
  4. Done!
One / Some of the options don’t work. What gives?

If your theme has been integrated with WooCommerce it is possibly already adding or removing some of the compontents. If so the plugin options may be overwritten by the theme regardless of the settings you choose.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Product Details Customiser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WooCommerce Product Details Customiser” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WooCommerce Product Details Customiser” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2.0

WooCommerce 2.1 compatibility.

0.1

Initial release.