Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce PayU India Payment Gateway

Mô tả

Payu India Payment gateway for WooCommerce. Please check more about WordPress by this link http://wptutorialspoint.com/ .

Credits

This plugin was written by WP Tutorials Point WordPress Team.

Ảnh màn hình

 • Admin list interface. screenshot-1
 • Example output.(see documentation). screenshot-2

Cài đặt

The easy way:

 1. Go to the Plugins Menu in WordPress
 2. Search for “WooCommerce PayU India Payment Gateway”
 3. Click ‘Install’
 4. Activate the plugin

Manual Installation

 1. Download the plugin file from this page and unzip the contents
 2. Upload the payu-india-payment-gateway-woocommerce folder to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the payu-india-payment-gateway-woocommerce plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

none

Installation Instructions

The easy way:

 1. Go to the Plugins Menu in WordPress
 2. Search for “WooCommerce PayU India Payment Gateway”
 3. Click ‘Install’
 4. Activate the plugin

Manual Installation

 1. Download the plugin file from this page and unzip the contents
 2. Upload the payu-india-payment-gateway-woocommerce folder to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the payu-india-payment-gateway-woocommerce plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce PayU India Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Added shortcode attribute functionality for tweaking of slider options.