Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce paginate variations

Mô tả

If you have many variations, with this plugin you can prevent the product page will load slow.
This plugin you can prevent the product page will load slow. This plugin inserts a pagination for variations, thus only load 30 variations on each page.

Docs & Support

You can find docs

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

  1. Upload the entire woocommerce-paginate-variations folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Support

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce paginate variations” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

For more information, see Releases.

1.1

  • Added field “order by” to sort the variations
  • Updated the sample images

1.0

  • First version of the plugin
  • Created pagination of variations in English and Spanish