Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Groups by Sales

Mô tả

Your customers will be joined to groups according to their total sales.
Apply discounts, get more access, or simply rewards the best customers.

Features:

  • According to the total spent or the num. orders, your customers will be added to a group

Pro version:

  • You can select more levels if you need it.
  • Synchronize existing users option.

Official site: eggemplo

Ảnh màn hình

  • Settings - The settings page.
  • Users - See a customer added to multiple groups.

Cài đặt

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

  1. Unzip the archive and put the woo-groups-by—sales-light folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin from the Plugins menu.
  3. In Woocommerce->Groups by Sales you can setup the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Groups by Sales” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added new method. Now you can select between the total spent and the num. orders.

1.0.0

  • Start version.