Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Free Shipping Remaining Cost

Mô tả

Woocommerce Free Shipping Remaining Cost adds a functionality to Woocommerce plugin that displays in the cart how much money more user should spend to gain free shipping (if the free shipping min amount option is active).

This plugin requires Woocommerce.

Live demo link: http://demo.borbis.com/woocommerce_free_shipping_remaining_cost/

Ảnh màn hình

  • Here you can see the text which plugin displays in the Woocommerce cart.

Cài đặt

Upload the Woocommerce Free Shipping Remaining Cost plugin to your blog, activate it and this it.

Hỏi đáp

Can i translate your plugin?

Yes, plugin is ready for translation. There are appropriate .po and .mo files.

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Free Shipping Remaining Cost” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Bug fix, when user reaches the min amount to gain free shipping, text disappears.