Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Custom Payment Gateways

Mô tả

This plugin just add Custom Payment Gateways for WooCommerce. So you can change name Custom Payment Gateways as per your requrements.

More

Ảnh màn hình

  • Installed Plugin.
  • Configure Woocommerce > Settings > Payment Gateways.
  • Checkout Page.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to WooCommerce > Setting > Payment Gateways Then Active & configure WooCommerce Custom Payment Gateways

Hỏi đáp

Please contact with us directly if you have any problem to install or use the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Custom Payment Gateways” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release