Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Custom Display Price

Mô tả

This plugin will override the display price for a WooCommerce product without affecting the actual price of the simple or variable product.

Usage example:

  • Variable products display their min/max values (ie. “$10.00 – $20.00”). Override this text with only the min or max price

Cài đặt

  1. Install WooCommerce Custom Display Price via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your servers plugin directory
  2. Activate the plugin
  3. Set custom prices for products under General->Display Price

Hỏi đáp

Will customers see the correct price at checkout?

Yes. This product only affects the price displayed prior to adding to the shopping cart.

What happens if I don’t set a custom display price?

The normal price will be displayed for that product.

Đánh giá

9 Tháng Tám, 2018
This plugin has a missing method that causes cart totals to be displayed incorrectly if one uses the WooCommerce Subscriptions plugin.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Custom Display Price” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial Release