Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Calculate Shipping Button

Mô tả

This simple plugin, which enable woocommerce customer to calculate shipping before adding product to the cart with available shipping methods.

Ảnh màn hình

  • This is admin setting for this plugin.
  • How the button is placed below add-to-cart button.
  • Clicking on calculate shipping button.
  • Results.
  • Admin option for single product.

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘woocommerce-calculate-shipping-button’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Calculate Shipping Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release
  • Fix errors in plugin

2.0.0

Fix WooCommerce Errors

3.0.0

Fix WooCommerce Errors for WooCommerce 2.6.2
Fix PHP Errors