Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Branding

Mô tả

This plugin allows a quick way to rebrand WooCommerce with your custom name and menu icon.

Please report any bugs you find via http://www.dreamsonline.net/wordpress-plugins/woocommerce-branding/

Known Bugs

  • Avoid adding space in the name you add to replace “WooCommerce”

My Links

If you love the plugin, please consider rating it and clicking on “it works” button.

Cài đặt

  1. Upload the directory /woocommerce-branding/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click the “WC Branding” link under the Settings menu to change WooCommerce branding.

Hỏi đáp

Take a look at the official “WordPress for my Clients” FAQ.

You can also visit the support center and start a discussion if needed.

Đánh giá

14 Tháng Bảy, 2017 1 reply
It is what I was looking for. Great Job
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Branding” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0
* This is the first version