Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Better Feeds

Mô tả

This plugin adds featured image and price to your rss feeds

Ảnh màn hình

  • The settings page

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Choose your options

Hỏi đáp

Can i change the image size ?

Yes, you can change the image size from the settings page of the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Better Feeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Some fixes

1.0

  • First Release