woocommerce-beta-tester

Mô tả

This plugin has been closed as of 23 Tháng Tám, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Beta Tester” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WooCommerce Beta Tester” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WooCommerce Beta Tester” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.