Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Availability Chart

Mô tả

WooCommerce Availability Charts adds a chart below the add-to-cart button with the available variations and the number in stock.

Translations, feature requests, ratings and donations are welcome and appreciated!

This plugin is managed on GitHub.

Ảnh màn hình

 • Availability chart
 • Product data tab
 • Bulk edit
 • Quick edit

Cài đặt

 1. Upload the folder woocommerce-availability-chart to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Edit a WooCommerce product and enable the ‘Availability chart’ option in the Product Data panel.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the folder woocommerce-availability-chart to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Edit a WooCommerce product and enable the ‘Availability chart’ option in the Product Data panel.
Can I change the colors of the bar via the admin?

Currently the only way to change the bar colors is by overriding the CSS.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Availability Chart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

2017-10-06
* Updated contributors
* Code cleanup
* WC 3.x compatibility

1.0.1

 • Added chart to Simple Products

1.0.0

 • Initial release