woocommerce-add-form-to-product

Mô tả

This plugin has been closed as of 10 Tháng Mười Hai, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2017
Fatal error: Call to private WPCF7_ContactForm::__construct() from context 'WooCommerce_AddFormToProduct' in C:\wamp\www\maungeprint\wp-content\plugins\woocommerce-add-form-to-product\woocommerce-add-form-to-product.php on line 726 tell me how to fix this
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Add Form To Product” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp