Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Connector for WooCommerce and Zoho CRM

Mô tả

WooCommerce with Zoho CRM Integration plugin automatically adds the customer as a contact and/or lead in your Zoho CRM account whenever an order is placed in WooCommerce.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Connector for WooCommerce and Zoho CRM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp