Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Wholesale

Mô tả

WooCommerce Wholesale is WordPress & WooCommerce plugin to make wholesale product pricing easily. WooCommerce Wholesale required WooCommerce plugin.

WooCommerce Wholesale is open source plugin. You can contribute to make this plugin greater and more efficient.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  • Upload the woocommere-wholesale foldder to the /wp-content/plugins directory.
  • Activate the plugin throught the Plugins menu
  • Go to Products and select Add New or existing products
  • Navigate to General tab, checklist on Set Wholesale checkbox

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with WooCommerce Wholesale? Use these support.
* FAQ
* Support Forum

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Wholesale” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – 29th March, 2019
* Initial Release

1.0.4

Release Date – 30th March, 2019
* Fix wholesale qty post meta.
* Fix wholesale price post meta.

1.0.8

Release Date – 31th March, 2019
* Fix visibility wholesale checkboxes

1.1.0

Release Date – 1st August, 2020
* Fix error with PHP 7
* Fix error with PHP 5.4.2