Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Wallet System

Mô tả

This plugin help us for online payment we can add money woocommece payment method to the wallet. Woocomerce plugin is required for in this plugin.

  • Check out the [ Demo ]

⚡️ FEATURES

  • Money Wallet
  • Direclty Checkout with wallet
  • Woocommerce Support

Cài đặt

  1. Go to the Plugins Menu in WordPress
  2. Search for ” Woocommerce Wallet System “
  3. Click ” Install “
  4. Click ” Active “
  5. You need to add other one payment method for add money in the wallet.

Hỏi đáp

Can we directly add money to wallet?

Yes, You can directly add money in Wallet.

Where we can see our wallet?

You can see your wallet in account details.

Where can I report a bug?

Report bugs, suggest ideas, and participate in development at developer@acewebx.com.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Wallet System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp