Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Virtual Merchant

Mô tả

Try it out on your free dummy site: Click here =>
https://tastewp.com/new?pre-installed-plugin-slug=woocommerce%2Cwoo-virtual-merchant&redirect=plugins.php&ni=true

This plugin adds onsite credit card checkout functionality on your WooCommerce site. The customer will enter the credit card on checkout page. The user will never leave the site to do the transaction. The checkouts are processed through convergepay.com and you will need to fill Merchant Id, User Id, Pin in the admin. You can get details from convergepay.com.

Arbitrary section

None

Ảnh màn hình

Cài đặt

Do the following to install the plugin:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woocommerce-virtual-merchant-payment-gateway.zip directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Woocommerce->Settings->Checkout->Virtual-Merchant screen to configure the plugin

Hỏi đáp

  1. Will my customers be able to checkout using their credit cards after I install this plugin?
    Yes

  2. Will it offer on-site checkout so my customers doesn’t have to leave the site?
    Yes

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Virtual Merchant” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp