Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Tags To Tab

Mô tả

Remove Tags From Product Page Meta And Add Tags Tab

Ảnh màn hình

  • Product Page

Cài đặt

Log into Admin area of your WordPress website.
Go to “Plugins” —> “Add New”.
Find this plugin and click install.
Activate this plugin through the “Plugins” tab.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Log into Admin area of your WordPress website.
Go to “Plugins” —> “Add New”.
Find this plugin and click install.
Activate this plugin through the “Plugins” tab.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Tags To Tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp