Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Store Mode

Mô tả

Adds restaurant-style opening and closing hours functionality to Woocommerce stores.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Store Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp