Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo SMS Gateway

Mô tả

Automatically send sms notification on new order creation to the customer.
Admin Settings Page
Help Page

Ảnh màn hình

  • assets/screenshot-1.png
  • assets/screenshot-2.png

Cài đặt

Install and acivate the plugin
Go to Woo SMS Gateway Option in menu and add API key and device ID.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Install and acivate the plugin
Go to Woo SMS Gateway Option in menu and add API key and device ID.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo SMS Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Admin Panel added.
  • RTL Supported.

0.5

  • List versions from most recent at top to oldest at bottom.