Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Slideshow Extension

Mô tả

This plugin adds a slideshow to the woocommerce shop page when using the storefront theme. Requires the Slideshow plugin created by StefanBoonstra

Cài đặt

Install from WordPress plugin gallery or download the zip from https://frametagmedia.com.au/pluginpages/woo-slideshow-extension/ and install manually via the plugin upload in WordPress.

Hỏi đáp

email developers@frametagmedia.com.au for more information

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Slideshow Extension” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Initial Release