Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Simple Variation Tools

Mô tả

Change the WooCommerce admin variations per page and front end ajax variation threshold.

Cài đặt

  1. Upload woocommerce-simple-variation-tools.zip or install via WordPress.org
  2. Activate the plugin
  3. Find the options in WooCommerce->Settings->Products->Simple Variation Tools

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks for the great plugin. This has saved us endless hours of having to delete unused variations. Make sure you have Manage Stock set at Variation level for this to work. Awesome
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Simple Variation Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Commit