Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Hooks for WooCommerce

Mô tả

To use WooCommerce hooks, you have to add your custom code to your theme’s functions.php file.
This plugin makes it easier for you to add WooCommerce hooks, so if you don’t know your way around php, you can easily add the hooks from the dashboard.

Ảnh màn hình

 • Simple Hooks Settings Page

 • Shop Page with Simple Hooks

Cài đặt

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Or install direct from the Plugin Repository using the Plugins system in WordPress.

Hỏi đáp

Where do I find the settings?

Under WooCommerce -> Simple Hooks Settings

Can I contribute to the plugin?

Of course! Please fork the GitHub repository and send a pull request.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Hooks for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Hooks for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Hooks for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.1 – 17/05/2020

 • Tested up to WP version 5.4.1 and WC 4.1.0
 • Added language files

1.1.0 – 16/05/2020

 • Tested up to WP version 5.4.1 and WC 4.1.0
 • Added language files

1.0.2 – 15/02/2019

 • Fixed compability with WordPress 5.0

1.0.1 – 28/08/2018

 • Fixed bug on textarea-values.
 • Fixed styling on textarea.

1.0 – 28/08/2018

 • Fix Plugin Name.

0.3 – 27/08/2018

 • Functions update.

0.2 – 27/08/2018

 • All functions, screenshots updated.

0.1.1

Initial release.