Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Search Company For Orders

Mô tả

This plugin allows you to search customers by company (billing or shipping) name on the WooCommerce / Add Order page

Cài đặt

  1. Upload the plugin directory to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Search Company For Orders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp