Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Sales Data by Product Category

Mô tả

Get Sales data based on Product Category.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload woo-sales-data-by-product-category folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. That\’s it you are ready to go 🙂 .

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Sales Data by Product Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version.= 1.1 =
  • Minor Change.