Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Fee for Woocommerce

Mô tả

“Product Fee for Woocommerce” enables admin to add custom fee per product. admin can also decide whether this custom fee should be visible user or not.

Ảnh màn hình

 • Admin interface where admin can configure product fee plugin.
 • Admin interface where admin can decide to visible for fronted user or not.
 • Front end user can see product fee on product applied as configure admin.
 • Front end user can see product fee on cart applied as configure admin.
 • Front end user can see product fee on checkout applied as configure admin.
 • front end user can see product fee on order receipt applied as configure admin.
 • front end user can see product fee in email invoice applied as configure admin.

Cài đặt

 1. Upload woo-product-fee.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPresss
 3. Look at your product tab section Product Fee.
 4. Go and manage Product Fee.

Hỏi đáp

I don’t checked the additional fee , will visible the product fee for Front end user?

No. The product fee do not visible for Front end user , you will need to cheked the additional fee.

Will this additional fee applied on guest user?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Fee for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release of plugin.