Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Product Featured Video

Mô tả

A simple plugin that allows adding a video instead of the product thumbnail image.

Cài đặt

  1. Upload woo-product-featured-video to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Contorl if you want to show the video on shop page from “Woo Featured Video” submenu in the “Products” menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Product Featured Video” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp