Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce – Price From in Variable Products

Mô tả

Show only the lowest prices in WooCommerce variable products and lowest sale price to encourage sells.

Ảnh màn hình

  • WooCommerce Price From in Variable Products before plugin activation
  • WooCommerce Price From in Variable Products after activation

Cài đặt

Just activate the plugin and it’s done.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce – Price From in Variable Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WooCommerce – Price From in Variable Products” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WooCommerce – Price From in Variable Products” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Small bug fixed
  • Tested up to WordPress 6.3.1 and WooCommerce 8.1.1

1.0.1

  • Tested up to WordPress 6.3.1 and WooCommerce 8.1.1

1.0.0

  • Initial release
  • Tested up to WordPress 5.2 and WooCommerce 3.6.1