Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo postnord Tracking Form

Mô tả

This plugin connects to the API of Postnord and creates a shortcode that can be inserted anywhere in your woocommerce site.
It creates a form where you can search based on shipment ID.
Place shortcode [woo-postnord-tracking-form][/woo-postnord-tracking-form] in any page or post to render the form.
In order to use this plugin you will need an API that can be requested for free from Postnord Developer Portal

** Disclaimer **
This plugin has no affiliation with Postnord. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo postnord Tracking Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Woo postnord Tracking Form” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Woo postnord Tracking Form” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2 – Added missing nopriv ajax
1.0.0 – Initial release