Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Phone Field

Mô tả

WooCommerce doesn’t provide any phone field by default to the shipping and billing address forms. This plugin adds the phone field to both the shipping and billing address forms and makes that field required (or mandatory).

Features

  • Adds the required phone field to the shipping address form.
  • Adds the required phone field to the billing address form.
  • This plugin requires WooCommerce to be installed.

Cài đặt

Download and extract the plugin to the /wp-content/plugins/ folder and activatee the plugin from the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

Does this plugin check if the phone field is empty?

This plugin will throw an error when the phone field in empty.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Phone Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release