Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Product Per Qty

Mô tả

Woo Product Per Qty for that shop which that want to sell number of products.

Key Features

  • Only one product per qty
  • Not changes qty in cart section
  • How many min or max product sell

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload woo-per-product-per-qty to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place ” in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Product Per Qty” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.