Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce PayTr Taksit Tab

Mô tả

PayTR Ödeme Eklentisi İçin Geliştirilmiş Olan Taksit Tab Eklentisi

Ảnh màn hình

Cài đặt

Eklentiyi wp-content\plugins\ klasörüne atın, eklentiler kısmından aktif edin ve eklentiler PayTr Taksit Tab ekranından ayarlarınızı yapın

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce PayTr Taksit Tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • PayTr 2.0 versiyonu için kodlar güncellendi

0.1

  • Initial Revision